Nyelvvizsgaeredmény megtekintése
   
         
 

 

A vizsgázó sikeres vizsga esetén magyar államilag elismert bizonyítványt kap. Eredményekről tájékozódni 20. munkanaptól lehet, a vizsgázó egyéni kódjának a megadásával az alábbi weboldalon. (www.euroexam.org)

Vizsgaeredményről telefonon felvilágosítást adni nem tudunk!

A vizsgázókat levélben vagy e-mailben értesítjük a nyelvvizsga bizonyítvány megérkezéséről, melyet vizsgahelyünkön személyesen lehet átvenni.

Az Államilag Elismert Nyelvvizsga Bizonyítványok legkésőbb az erdeményhirdetéstől számított  6. héttől vehetők át személyesen a vizsgahelyünkön.

Fellebbezés, jogorvoslati lehetőségek

  • A vizsgaeredménnyel szemben a vizsgaeredmények közzétételét követő 15 munkanapon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül. A Vizsgaközpont vezetőjének döntése ellen a vizsgázó a 182/2009. (IX.10.) Kormányrendelet 4.§ (3) szerint további panasszal élhet. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.
  • Egyéb, az értékelésre, a vizsgán elért eredményre vonatkozó, de nem jogszabálysértésre, illetve vizsgaszabályzat megszegésére hivatkozó kifogást a Vizsgaközpont nem tud figyelembe venni.

A vizsgadolgozat megtekintése

  • A kijavított dolgozatok megtekintését és a konzultáció iránti kérelmet a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni az Euroexam Nyelvvizsga Központ ügyfélszolgálatán.
  • A vizsgázó az írásban teljesített vizsgafeladatait, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval, valamint szóbeli teljesítményének értékelő lapját megtekintheti. A vizsgamegtekintés időtartama max. 30 perc.
  • A vizsgázónak lehetősége van – a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított dolgozatának részletes elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat legjellemzőbb problémái, hiányosságai kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez. A konzultáció és megtekintés díja 3.900 Ft.
  • A megtekintés és a konzultáció iránti kérelmet, a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni az Euro Nyelvvizsga Központ Ügyfélszolgálatán (1012 Budapest, Tábor utca 5., telefon: (1) 797-1366, e-mail: info@euroexam.org). A megtekintés és a konzultáció minden esetben előre egyeztetett időpontban történik kizárólag az Euro Nyelvvizsga Központban.


Az Euro nyelvvizsgákról további információ olvasható a
www.euroexam.org weboldalon

 
 

 

         
             

Kapcsolat

Corvus Oktatási Központ
2100 Gödöllő, Fürdő utca 19.
Telefon: 28/432-767

E-mail: info[kukac]corvuskft.hu

 

Szakmai képzéseink

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
Óvodai dajka tanfolyam
Pedagógiai és családsegítő munkatárs
Bérügyintéző tanfolyam
Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam
Szakács tanfolyam
Cukrász tanfolyam

Könyvviteli továbbképzés 2017.

Informatikai képzéseink

ECDL Start tanfolyam
Szövegszerkesztő tanfolyam
Táblázatkezelő tanfolyam
Adatbázis-kezelő tanfolyam

Nyelvtanfolyamok

Angol nyelvtanfolyamok
Euro nyelvvizsga-felkészítő

 

Euro nyelvvizsga

Vizsgaidőpontok
Vizsgadíjak
Jelentkezés nyelvvizsgára

Vizsgaeredmények